شیر توپی

شیرهای صنعتی مدل توپی نوعی از شیرآلات هستند که در ساختار آن ها از یک توپ کروی شکل استفا ...